نگاهی به موسیقی رپ و رپرها
از نیویورک تا تهران +تصاویر و فیلم


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/28ساعت 20:43  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

تئوری سازمانی مثبت‌گرا
دریچه ای به سوی شکوفایی فردی و سازمانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/27ساعت 9:6  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

۱۱ میلیون زوج در آستانه از دست دادن زمان باروری؛
حساب سود و زیان برای فرزندآوری
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/26ساعت 8:56  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

نگاهی متفاوت به زندگی شهری
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/26ساعت 8:38  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

حلقه قدرت در روسیه
مشرق نیوز


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/25ساعت 18:16  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کنفرانس هرتزلیا 2014؛ بخش ایران
همراه با تصاویر


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/25ساعت 17:51  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران
شهروز صبوری نوجه دهی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/22ساعت 9:26  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی
شهروز صبوری نوجه دهی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/22ساعت 7:35  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

آموزش کارآفرینی نیاز امروز فضای کسب و کار
شهروز صبوری نوجه دهی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/22ساعت 7:30  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کلاه شرعی بر سر ربا
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/21ساعت 18:59  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی
و نقش آن در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/21ساعت 18:22  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ارایه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ
با رویکرد سازمان‌های یادگیرنده


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/21ساعت 17:57  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

غدير و فلسفه سياسى اسلام
سيد علیرضا سيد كبارى


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:8  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات آستان قدس رضوی منتشر کرد:

کتاب سیستم مکاتبات بدون کاغذ


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:5  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات ایلیا فخر منتشر کرد:


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:5  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ترجمه متون تخصصي انگليسي خود را به ما بسپاريد:

+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:4  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

از مدیریار (جامع ترین سایت فارسی مدیریت) دیدن فرمائید:

http://www.modiryar.com

+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:4  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی مدیریار

تحقیقات سازمانی و دانشگاهی - مقاله - پایان نامه - مشاوره علمی
جشنواره علمی-ترجمه متون انگلیسی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:4  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کتاب اصول مديريت و سرپرستي
نويسنده: مهدي ياراحمدي خراساني
supervision


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/20ساعت 10:3  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ضرورت حفظ نمای زیبای جوانی در جمعیت کشور
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/19ساعت 19:39  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

سیستمهای اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری کسب و کار
مترجم: حمید اروند


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/17ساعت 22:45  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ضرورت های ذاتی عملکرد نیروی انتظامی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/07/17ساعت 22:8  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |