پیوند مهندسی و مديريت تكنولوژي
مهدي ياراحمدي خراساني


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/09ساعت 10:48  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

قصد دخالت ندارم!
مهدي ياراحمدي خراساني


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/06ساعت 8:58  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بررسی آینده پژوهی به روش دلفی
دکتر داریوش زارعی-زهرا محمدی پور


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/05ساعت 9:31  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

تلمود؛ سند نژاد پرستی صهیونیسم
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/04ساعت 10:33  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

حاشیه نویسی برای همایش روز جهانی جمعیت؛
تشکیل خانواده بالنده و مقابله با تجرد قطعی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/03ساعت 0:55  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

تبعات گرانی شیر
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/31ساعت 0:55  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

تفاوت بازاریابی با فروش
دکتر داریوش زارعی-هابیل عالی پور


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/29ساعت 22:33  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

نقش CRM در بازاریابی
گردآورنده: حمزه شهبازی کهنوج


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/26ساعت 23:28  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

مسیر تکاملی سیستم های برنامه‏ ریزی‏ منابع سازمانی
مهدي ياراحمدي خراساني


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/24ساعت 22:4  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

شهر جدید
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/24ساعت 9:42  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

به فکر تسهيل ازدواج باشيم
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/24ساعت 9:36  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات آستان قدس رضوی منتشر کرد:

کتاب سیستم مکاتبات بدون کاغذ


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:41  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کتاب اصول مديريت و سرپرستي
نويسنده: مهدي ياراحمدي خراساني
supervision


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:38  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات ایلیا فخر منتشر کرد:


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:37  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی مدیریار

تحقیقات سازمانی و دانشگاهی - مقاله - پایان نامه - مشاوره علمی
جشنواره علمی-ترجمه متون انگلیسی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:36  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

از مدیریار (جامع ترین سایت فارسی مدیریت) دیدن فرمائید:

http://www.modiryar.com

+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:35  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ترجمه متون تخصصي انگليسي خود را به ما بسپاريد:

+ نوشته شده در  93/04/22ساعت 11:35  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

وقتی صدا به صدا نمی رسد
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/19ساعت 9:2  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

سفر قسطی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/19ساعت 8:54  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بررسی تاثیر مشخصه های بازار اوراق بهادار و متغییر های اقتصادی
بر تولید ناخالص ملی در ایران


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/18ساعت 2:32  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بازاریابی شبكه هاي عصبي
ابوذر ناطق پور-دکتر داریوش زارعی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/17ساعت 10:20  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

دستپاچگی در اصلاح یک سیاست اشتباه
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/04/17ساعت 10:10  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |