حکایت زندگی کارمندی و آب باریکۀ معروف
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/06/05ساعت 13:0  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

پیش نیازهای لازم برای ارزیابی طرح تکریم بانوان
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/06/04ساعت 20:59  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

رمز جاودانگي يک دولت
مهدي ياراحمدي خراساني


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/06/04ساعت 7:53  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

مهندسی ارزش و تحليل عملكرد سيستم های سازمان
مهدی ياراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/06/03ساعت 21:14  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

دغدغه های کارمندی و وظایف دولت
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/06/02ساعت 18:52  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کارکردهای مسجد در شهر اسلامی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/30ساعت 19:52  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

شیوع طلاق
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/29ساعت 9:35  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی مدیریار

تحقیقات سازمانی و دانشگاهی - مقاله - پایان نامه - مشاوره علمی
جشنواره علمی-ترجمه متون انگلیسی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:59  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

از مدیریار (جامع ترین سایت فارسی مدیریت) دیدن فرمائید:

http://www.modiryar.com

+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:53  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

ترجمه متون تخصصي انگليسي خود را به ما بسپاريد:

+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:52  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات ایلیا فخر منتشر کرد:


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:51  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

انتشارات آستان قدس رضوی منتشر کرد:

کتاب سیستم مکاتبات بدون کاغذ


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:45  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

کتاب اصول مديريت و سرپرستي
نويسنده: مهدي ياراحمدي خراساني
supervision


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:44  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

گروه بریکس(BRICS)؛ ائتلاف بزرگ اقتصادی قرن
مشرق


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/27ساعت 20:23  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

سنگ صبورهای دیجیتالی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/23ساعت 8:16  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بررسی چگونگی برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد آینده پژوهی
*داریوش زارعی **امیر نجفی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/22ساعت 7:40  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

فوت و فن آپارتمان نشینی
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/21ساعت 8:41  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

سکوت سازمانی: مانعی برای تغییروتوسعه درجهان کثرت گرا
مترجم: دکتر مهدی تقوایی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/20ساعت 20:44  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

نیاز شدید به مدیران اجرایی خدمتگزار
مهدی تقوایی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/20ساعت 10:43  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بسترسازی و توسعه فرهنگ سازماني با مفاهيم تفكر ناب
مهدي ياراحمدي خراساني


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/18ساعت 12:7  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین برفرهنگ واستراتژیهای سازمان
قاسم فرج پور خاناپشتانی و همکاران


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/16ساعت 20:21  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  | 

جشن پوریم صهیونیست ها در هولوکاست کودکان غزه
مهدی یاراحمدی خراسانی


ادامه مطلب(more)
+ نوشته شده در  93/05/14ساعت 7:51  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |